Kratok kraj na Kasandra:
 
 
 
Lilija Rosa od qubovta }e proodi i }e se oma`i za klovnot Tomas.
Majka i Ofelija ke se oma`i za violinistot Glinka (a mo`ebi i ne).
Luis David }e ide vo zatvor, a Kasandra }e izleze od zatvor poradi dobrata odbrana na advokatot Manrike. Erminija ke padne od stolica(Rosaura ke ja butne i zatoa }e
odi vo zatvor) i }e umre, Alonso }e go snajde istata sudbina, no predhodno ke napi{e
testament vo korist na Kasandra.Na kraj se }e zavr{i so
svadbata me|u Luis David i KASANDRA.